O NAMA
Osnivač i vlasnik ordinacije dr Lidija Opalić.

Završila Medicinski fakultet i specijalistički ispit iz psihijatrije sa
odličnim uspehom.
Sa 24 godine započela rad u struci kao lekar opšte prakse u
Domu zdravlja, gde je utvrdila svoje opšte medicinsko znanje i
stekla neophodnu sigurnost za kasniji rad.
Bavljenje psihijatrijom započela u Institutu za mentalno zdravlje
na odseku za neuroze i granične poremećaje.

Kasnije prelazi u Zavod za bolesti zavisnosti :
- Odsek sa prevenciju bolesti zavisnosti gde se bavi preventivnim i
edukativnim radom,
- Dispanzer sa dnevnom bolnicom (grupna terapija)
- Načelnik kliničkog odeljenja i šef odseka u Zavodu za bolesti zavisnosti.
Aktivno učestvuje na mnogim stručnim kongresima i simpozijumima
u zemlji i inostranstvu.
Poslednjih 10 godina uspešno se bavi privatnom praksom.
Stručni tim ordinacije sačinjavaju iskusni i provereni profesionalci.
narkomanija
alkoholizam
porodica
adolescencija
stres
kućne posete